Polonais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

____ için nereden form bulabilirim?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Demander où trouver un formulaire
[belge] ne zaman verildi?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander quand un document a été délivré
[belge] nerede verildi?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander où un document a été délivré
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Demander quels documents vous devez apporter
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
[belge] belgem çalındı.
Mój [dokument] został skradziony.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Składam podanie w imieniu _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Bu bilgi özeldir.
Podane informacje są poufne.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Adınız nedir?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Demander le nom d'une personne
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Nerede yaşıyorsunuz?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Demander le lieu de résidence d'une personne
İkamet adresiniz nedir?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Demander l'adresse d'une personne
Hangi ülke vatandaşısınız?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Demander la nationalité d'une personne
[ülke] ne zaman geldiniz?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kimliğinizi görebilir miyim?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Medeni halim ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Signifier votre situation matrimoniale
bekar
kawaler/panna
Situation matrimoniale
evli
żonaty/zamężna
Situation matrimoniale
ayrılmış
w separacji
Situation matrimoniale
boşanmış
rozwodnik/rozwódka
Situation matrimoniale
birlikte yaşıyor
w konkubinacie
Situation matrimoniale
medeni birliktelik
w rejestrowanym związku partnerskim
Situation matrimoniale
evlenmemiş çift
w związku partnerskim
Situation matrimoniale
medeni ortaklık içinde
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Situation matrimoniale
dul
wdowiec/wdowa
Situation matrimoniale
Çocuğunuz var mı?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Demander à une personne si elle a des enfants
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Demander quels documents vous devez fournir
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Demander s'il y a des frais d'inscription
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Hastane masrafları
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Uzman doktor ücretleri
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tanı koyma testleri
Badania diagnostyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Cerrahi operasyonlar
Zabiegi chirurgiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psikiyatri tedavisi
Leczenie psychiatryczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diş tedavisi
Leczenie stomatologiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Göz tedavisi
Leczenie okulistyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Demander comment prolonger un visa
Vize başvurum neden reddedildi?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Ehliyetim burada geçerli mi?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Demander si votre permis de conduire est valide
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Demander un permis de conduire provisoire
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teorik sınav
egzamin teoretyczny
Type d'examen
direksiyon sınavı
egzamin praktyczny
Type d'examen
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adres
adres
Objet de la modification
ad
nazwisko
Objet de la modification
fotoğraf
zdjęcie
Objet de la modification
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
kayıp
zgubienie (prawa jazdy)
Type de problème
çalınmış
kradzież (prawa jazdy)
Type de problème
hasarlı
zniszczenie (prawa jazdy)
Type de problème
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Sabıka kaydım yoktur.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)