Tchèque | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

____ için nereden form bulabilirim?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Demander où trouver un formulaire
[belge] ne zaman verildi?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Demander quand un document a été délivré
[belge] nerede verildi?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Demander où un document a été délivré
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
[belge] belgem çalındı.
Můj [dokument] byl ukraden.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Bu bilgi özeldir.
Tyto informace jsou důvěrné.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Adınız nedir?
Jak se jmenuješ?
Demander le nom d'une personne
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Nerede yaşıyorsunuz?
Kde bydlíte?
Demander le lieu de résidence d'une personne
İkamet adresiniz nedir?
Jaká je vaše adresa?
Demander l'adresse d'une personne
Hangi ülke vatandaşısınız?
Jaké je vaše občanství?
Demander la nationalité d'une personne
[ülke] ne zaman geldiniz?
Kdy jste přijeli do [country]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kimliğinizi görebilir miyim?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Medeni halim ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
bekar
svobodný/á
Situation matrimoniale
evli
ženatý/vdaná
Situation matrimoniale
ayrılmış
odděleni
Situation matrimoniale
boşanmış
rozvedený/rozvedená
Situation matrimoniale
birlikte yaşıyor
žijící ve společné domácnosti
Situation matrimoniale
medeni birliktelik
v registrovaném partnerství
Situation matrimoniale
evlenmemiş çift
nesezdaní partneři
Situation matrimoniale
medeni ortaklık içinde
v domácím partnerství
Situation matrimoniale
dul
vdovec/vdova
Situation matrimoniale
Çocuğunuz var mı?
Máte děti?
Demander à une personne si elle a des enfants
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Demander quels documents vous devez fournir
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Je registrace zpoplatněná?
Demander s'il y a des frais d'inscription
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Hastane masrafları
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Uzman doktor ücretleri
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tanı koyma testleri
Diagnostické testy
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Cerrahi operasyonlar
Chirurgické zákroky
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psikiyatri tedavisi
Psychiatrická léčba
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diş tedavisi
Zubní ošetření
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Göz tedavisi
Oční ošetření
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Demander comment prolonger un visa
Vize başvurum neden reddedildi?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Musím změnit svou registrační značku?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Ehliyetim burada geçerli mi?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Demander si votre permis de conduire est valide
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Demander un permis de conduire provisoire
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teorik sınav
Teoretický test
Type d'examen
direksiyon sınavı
Praktický test
Type d'examen
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adres
adresu
Objet de la modification
ad
jméno
Objet de la modification
fotoğraf
fotografii
Objet de la modification
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
kayıp
ztracený
Type de problème
çalınmış
ukradený
Type de problème
hasarlı
zničený
Type de problème
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Sabıka kaydım yoktur.
Mám čistý trestní rejstřík.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)