Arabe | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Demander où trouver un formulaire
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Demander quand un document a été délivré
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Demander où un document a été délivré
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Demander quels documents vous devez apporter
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Tôi đăng kí hộ ________
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Thông tin này là bí mật
المعلومات سرية.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Bạn tên gì?
ما هو اسمك؟
Demander le nom d'une personne
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Bạn sống ở đâu?
أين تعيش؟
Demander le lieu de résidence d'une personne
Địa chỉ của bạn là gì?
ما هو عنوانك؟
Demander l'adresse d'une personne
Quốc tịch của bạn là gì?
ما هي جنسيتك؟
Demander la nationalité d'une personne
Khi nào bạn đến [tên nước]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
حالتي الزوجية هي___________________.
Signifier votre situation matrimoniale
độc thân
عازب
Situation matrimoniale
đã thành hôn
متزوج
Situation matrimoniale
ly thân
منفصل
Situation matrimoniale
ly dị
مطلق
Situation matrimoniale
sống thử
لدي شريك/شريكة في السكن
Situation matrimoniale
kết hợp dân sự
متزوجان مدنيا
Situation matrimoniale
đối tác chưa kết hôn
شريكان غير متزوجين
Situation matrimoniale
hợp doanh gia thuộc
في شراكة منزلية
Situation matrimoniale
góa phụ
أرمل/أرملة
Situation matrimoniale
Bạn có con chưa?
هل لديك أطفال؟
Demander à une personne si elle a des enfants
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
أرغب في التسجيل في المدينة
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Tôi cần mang những tài liệu gì?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Demander quels documents vous devez fournir
Bạn có thu phí đăng kí không?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Demander s'il y a des frais d'inscription
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Demander si une mutuelle est nécessaire
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Phí bệnh viện
تكاليف المستشفى
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Phí chuyên gia
أجور المختصين
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Xét nghiệm chẩn đoán
اختبارات التشخيص
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Thủ tục phẫu thuật
العمليات الجراحية
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Điều trị tâm thần
العلاج النفسي
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Điều trị nha khoa
العلاج السني
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Điều trị nhãn khoa
علاج العينين
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Demander comment prolonger un visa
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Tôi muốn đăng kí xe
أرغب في تسجيل مركبتي.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Demander si votre permis de conduire est valide
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Demander un permis de conduire provisoire
Tôi muốn đăng kí _________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Kì thi lý thuyết
اختبار نظري
Type d'examen
Kì thi lái xe
اختبار القيادة
Type d'examen
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
địa chỉ
العنوان
Objet de la modification
tên
الاسم
Objet de la modification
ảnh
الصورة
Objet de la modification
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
mất
ضائعة
Type de problème
bị đánh cắp
مسروقة
Type de problème
bi hư hỏng
متضررة
Type de problème
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Tôi không có tiền án tiền sự
لدي سجل إجرامي نظيف.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Demander quels sont les frais de naturalisation
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)