Suédois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Demander quand un document a été délivré
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Demander où un document a été délivré
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
När går din legitimation ut?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Demander quels documents vous devez apporter
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Tôi đăng kí hộ ________
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Thông tin này là bí mật
Denna information är konfidentiell.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Bạn tên gì?
Vad heter du?
Demander le nom d'une personne
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Bạn sống ở đâu?
Var bor du?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Địa chỉ của bạn là gì?
Vad är din adress?
Demander l'adresse d'une personne
Quốc tịch của bạn là gì?
Vilken nationalitet tillhör du?
Demander la nationalité d'une personne
Khi nào bạn đến [tên nước]?
När anlände du till [landet]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Kan du visa mig din legitimation?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Min civilstatus är __________.
Signifier votre situation matrimoniale
độc thân
singel
Situation matrimoniale
đã thành hôn
gift
Situation matrimoniale
ly thân
separerad
Situation matrimoniale
ly dị
skild
Situation matrimoniale
sống thử
sambo
Situation matrimoniale
kết hợp dân sự
i ett partnerskap
Situation matrimoniale
đối tác chưa kết hôn
ogift par
Situation matrimoniale
hợp doanh gia thuộc
i ett partnerskap
Situation matrimoniale
góa phụ
änka
Situation matrimoniale
Bạn có con chưa?
Har du barn?
Demander à une personne si elle a des enfants
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Vilka dokument ska jag ta med?
Demander quels documents vous devez fournir
Bạn có thu phí đăng kí không?
Kostar det något att registrera sig?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Jag vill registrera min bostad.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Phí bệnh viện
Patientavgifter
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Phí chuyên gia
Specialistkostnader
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Xét nghiệm chẩn đoán
Diagnostiska prov
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Thủ tục phẫu thuật
Kirurgiska ingrepp
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Điều trị tâm thần
Psykiatrisk behandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Điều trị nha khoa
Tandbehandlingar
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Điều trị nhãn khoa
Ögonbehandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Varför begär du ett inresevisum?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Demander comment prolonger un visa
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Tôi muốn đăng kí xe
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Är mitt körkort giltigt här?
Demander si votre permis de conduire est valide
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Demander un permis de conduire provisoire
Tôi muốn đăng kí _________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Kì thi lý thuyết
teoriprov
Type d'examen
Kì thi lái xe
uppkörning
Type d'examen
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
địa chỉ
adressen
Objet de la modification
tên
namnet
Objet de la modification
ảnh
bilden
Objet de la modification
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
mất
borttappat
Type de problème
bị đánh cắp
stulet
Type de problème
bi hư hỏng
förstört
Type de problème
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Tôi không có tiền án tiền sự
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)