Néerlandais | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

请问我可以在【国家】工作吗?
Kan ik in [land] werken?
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
请问我需要工作许可证吗?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Demander si un permis de travail est nécessaire
全国最低工资是多少?
Wat is het nationale minimumloon?
Se renseigner sur le salaire minimum
我是___________________ 。
Ik ben ___________________ .
Définir votre situation professionnelle
雇佣
werkende
Situation professionnelle
待业
werkloos
Situation professionnelle
企业家
een ondernemer
Situation professionnelle
自雇者
een zelfstandige
Situation professionnelle
实习生
een stagair
Situation professionnelle
志愿者
een vrijwilliger
Situation professionnelle
顾问
een consultant
Situation professionnelle
我想要以自由职业者身份登记。
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

你提供哪种类型的工作合同?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Se renseigner sur le type de contrat
我有一个______________合同。
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Signifier quel type de contrat vous détenez
全职
voltijdse
Type de contrat
兼职
deeltijdse
Type de contrat
定期合同
tijdelijke
Type de contrat
永久合同
permanente
Type de contrat
季节性合同
seizoensgebonden
Type de contrat
我什么时候能拿到我的工资?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Demander à quelle date la paie est versée
我想要_________。
Ik zou graag _________ aanvragen.
Demander des jours de congés
产假
moederschapsverlof
Type de congés
陪产假
vaderschapsverlof
Type de congés
病假
ziekteverlof
Type de congés
请假
vrije dagen
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

我想要了解纳税的相关信息。
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Se renseigner sur les impôts
我想要申报我的收入。
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
谁会告诉我______________?
Wie informeert mij over ______________?
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
我的税收返还是多少
hoeveel mijn belastingteruggave is
Possibilité fiscale
我是否要交更多税
of ik meer belastingen schuldig ben
Possibilité fiscale