Tchèque | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

Må jeg arbejde i [land]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Potřebuji pracovní povolení?
Demander si un permis de travail est nécessaire
Hvad er landets mindsteløn?
Jaká je národní minimální mzda?
Se renseigner sur le salaire minimum
Jeg er ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Définir votre situation professionnelle
ansat
zaměstnaný
Situation professionnelle
arbejdsløs
nezaměstnaný
Situation professionnelle
iværksætter
podnikatel
Situation professionnelle
selvstændig
osoba samostatně výdělečně činná
Situation professionnelle
praktikant
stážista
Situation professionnelle
frivillig
dobrovolník
Situation professionnelle
konsulent
poradce
Situation professionnelle
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Se renseigner sur le type de contrat
Jeg har en ______________ kontrakt.
Mám ______________ smlouvu.
Signifier quel type de contrat vous détenez
fuldtids-
na plný úvazek
Type de contrat
deltids-
na poloviční úvazek
Type de contrat
tidsbegrænset
na dobu určitou
Type de contrat
tidsubegrænset
trvalá pozice
Type de contrat
sæsonbegrænset
sezonní práce
Type de contrat
Hvornår får jeg løn?
Kde budu dostávat výplatu?
Demander à quelle date la paie est versée
Jeg vil gerne bede om _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Demander des jours de congés
barsel
mateřská dovolená
Type de congés
fædreorlov
otcovská dovolená
Type de congés
sygeorlov
nemocenská
Type de congés
feriedage
volný den
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Se renseigner sur les impôts
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
Hvem vil informere mig om ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
hvor meget tilbagebetaling jeg får
výše kolik dostanu zpátky
Possibilité fiscale
at jeg skylder mere i skat
jestliže musím zaplatit více daní
Possibilité fiscale