Polonais | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Demander si un permis de travail est nécessaire
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Se renseigner sur le salaire minimum
Mi estas ________________.
Jestem ___________________ .
Définir votre situation professionnelle
dungata
zatrudniony/a
Situation professionnelle
senlabora
bezrobotny/a
Situation professionnelle
entreprenisto
przedsiębiorcą
Situation professionnelle
memdungito
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Situation professionnelle
internulo
praktykantem/praktykantką
Situation professionnelle
volontulo
wolontariuszem/wolontariuszką
Situation professionnelle
konsilisto
doradcą
Situation professionnelle
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Se renseigner sur le type de contrat
Mi havas____________ kontrakton.
Mam umowę ___________.
Signifier quel type de contrat vous détenez
plentempan
o pracę na pełny etat
Type de contrat
parttempan
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Type de contrat
limigitan
(o pracę) na czas określony
Type de contrat
permanentan
(o pracę) na czas nieokreślony
Type de contrat
sezonan
o pracę sezonową
Type de contrat
Kiam mi ricevas mian salajron?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Demander à quelle date la paie est versée
Mi ŝatus peti _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Demander des jours de congés
akuŝferion
urlop macierzyński
Type de congés
akuŝferion (por patro)
urlop ojcowski
Type de congés
malsanan salajron
chorobowe
Type de congés
feritagojn
kilka dni urlopu
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Se renseigner sur les impôts
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
Kiu diros min ______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
kiom mia repago estas
ile wynosi mój zwrot podatku
Possibilité fiscale
se mi ŝuldas pli imposton
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Possibilité fiscale