Danois | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Må jeg arbejde i [land]?
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Demander si un permis de travail est nécessaire
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Hvad er landets mindsteløn?
Se renseigner sur le salaire minimum
Είμαι _________________.
Jeg er ___________________ .
Définir votre situation professionnelle
μισθωτός
ansat
Situation professionnelle
άνεργος
arbejdsløs
Situation professionnelle
επιχειρηματίας
iværksætter
Situation professionnelle
αυτοαπασχολούμενος
selvstændig
Situation professionnelle
ασκούμενος σε πρακτική
praktikant
Situation professionnelle
εθελοντής
frivillig
Situation professionnelle
σύμβουλος
konsulent
Situation professionnelle
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Se renseigner sur le type de contrat
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Signifier quel type de contrat vous détenez
πλήρους απασχόλησης
fuldtids-
Type de contrat
μερικής απασχόλησης
deltids-
Type de contrat
ορισμένης διάρκειας
tidsbegrænset
Type de contrat
μόνιμο
tidsubegrænset
Type de contrat
εποχιακός
sæsonbegrænset
Type de contrat
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Hvornår får jeg løn?
Demander à quelle date la paie est versée
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Demander des jours de congés
άδεια μητρότητας
barsel
Type de congés
άδεια πατρότητας
fædreorlov
Type de congés
επίδομα ασθενείας
sygeorlov
Type de congés
μέρες άδεια
feriedage
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Se renseigner sur les impôts
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Hvem vil informere mig om ______________?
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Possibilité fiscale
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
at jeg skylder mere i skat
Possibilité fiscale