Néerlandais | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Kan ik in [land] werken?
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Heb ik een werkvergunning nodig?
Demander si un permis de travail est nécessaire
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Wat is het nationale minimumloon?
Se renseigner sur le salaire minimum
Είμαι _________________.
Ik ben ___________________ .
Définir votre situation professionnelle
μισθωτός
werkende
Situation professionnelle
άνεργος
werkloos
Situation professionnelle
επιχειρηματίας
een ondernemer
Situation professionnelle
αυτοαπασχολούμενος
een zelfstandige
Situation professionnelle
ασκούμενος σε πρακτική
een stagair
Situation professionnelle
εθελοντής
een vrijwilliger
Situation professionnelle
σύμβουλος
een consultant
Situation professionnelle
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Se renseigner sur le type de contrat
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Signifier quel type de contrat vous détenez
πλήρους απασχόλησης
voltijdse
Type de contrat
μερικής απασχόλησης
deeltijdse
Type de contrat
ορισμένης διάρκειας
tijdelijke
Type de contrat
μόνιμο
permanente
Type de contrat
εποχιακός
seizoensgebonden
Type de contrat
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Demander à quelle date la paie est versée
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Demander des jours de congés
άδεια μητρότητας
moederschapsverlof
Type de congés
άδεια πατρότητας
vaderschapsverlof
Type de congés
επίδομα ασθενείας
ziekteverlof
Type de congés
μέρες άδεια
vrije dagen
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Se renseigner sur les impôts
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Wie informeert mij over ______________?
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
hoeveel mijn belastingteruggave is
Possibilité fiscale
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
of ik meer belastingen schuldig ben
Possibilité fiscale