Polonais | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Demander si un permis de travail est nécessaire
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Se renseigner sur le salaire minimum
Είμαι _________________.
Jestem ___________________ .
Définir votre situation professionnelle
μισθωτός
zatrudniony/a
Situation professionnelle
άνεργος
bezrobotny/a
Situation professionnelle
επιχειρηματίας
przedsiębiorcą
Situation professionnelle
αυτοαπασχολούμενος
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Situation professionnelle
ασκούμενος σε πρακτική
praktykantem/praktykantką
Situation professionnelle
εθελοντής
wolontariuszem/wolontariuszką
Situation professionnelle
σύμβουλος
doradcą
Situation professionnelle
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Se renseigner sur le type de contrat
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Mam umowę ___________.
Signifier quel type de contrat vous détenez
πλήρους απασχόλησης
o pracę na pełny etat
Type de contrat
μερικής απασχόλησης
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Type de contrat
ορισμένης διάρκειας
(o pracę) na czas określony
Type de contrat
μόνιμο
(o pracę) na czas nieokreślony
Type de contrat
εποχιακός
o pracę sezonową
Type de contrat
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Demander à quelle date la paie est versée
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Demander des jours de congés
άδεια μητρότητας
urlop macierzyński
Type de congés
άδεια πατρότητας
urlop ojcowski
Type de congés
επίδομα ασθενείας
chorobowe
Type de congés
μέρες άδεια
kilka dni urlopu
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Se renseigner sur les impôts
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Kto poinformuje mnie ______________?
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
ile wynosi mój zwrot podatku
Possibilité fiscale
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Possibilité fiscale