Tchèque | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Mohu legálně pracovat v [country]?
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Potřebuji pracovní povolení?
Demander si un permis de travail est nécessaire
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Jaká je národní minimální mzda?
Se renseigner sur le salaire minimum
Είμαι _________________.
Já jsem ___________________ .
Définir votre situation professionnelle
μισθωτός
zaměstnaný
Situation professionnelle
άνεργος
nezaměstnaný
Situation professionnelle
επιχειρηματίας
podnikatel
Situation professionnelle
αυτοαπασχολούμενος
osoba samostatně výdělečně činná
Situation professionnelle
ασκούμενος σε πρακτική
stážista
Situation professionnelle
εθελοντής
dobrovolník
Situation professionnelle
σύμβουλος
poradce
Situation professionnelle
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Se renseigner sur le type de contrat
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Mám ______________ smlouvu.
Signifier quel type de contrat vous détenez
πλήρους απασχόλησης
na plný úvazek
Type de contrat
μερικής απασχόλησης
na poloviční úvazek
Type de contrat
ορισμένης διάρκειας
na dobu určitou
Type de contrat
μόνιμο
trvalá pozice
Type de contrat
εποχιακός
sezonní práce
Type de contrat
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Kde budu dostávat výplatu?
Demander à quelle date la paie est versée
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Demander des jours de congés
άδεια μητρότητας
mateřská dovolená
Type de congés
άδεια πατρότητας
otcovská dovolená
Type de congés
επίδομα ασθενείας
nemocenská
Type de congés
μέρες άδεια
volný den
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Se renseigner sur les impôts
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Kdo mi dá vědět ______________?
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
výše kolik dostanu zpátky
Possibilité fiscale
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
jestliže musím zaplatit více daní
Possibilité fiscale