Chinois | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

Kan ik in [land] werken?
请问我可以在【国家】工作吗?
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
Heb ik een werkvergunning nodig?
请问我需要工作许可证吗?
Demander si un permis de travail est nécessaire
Wat is het nationale minimumloon?
全国最低工资是多少?
Se renseigner sur le salaire minimum
Ik ben ___________________ .
我是___________________ 。
Définir votre situation professionnelle
werkende
雇佣
Situation professionnelle
werkloos
待业
Situation professionnelle
een ondernemer
企业家
Situation professionnelle
een zelfstandige
自雇者
Situation professionnelle
een stagair
实习生
Situation professionnelle
een vrijwilliger
志愿者
Situation professionnelle
een consultant
顾问
Situation professionnelle
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
我想要以自由职业者身份登记。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
你提供哪种类型的工作合同?
Se renseigner sur le type de contrat
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
我有一个______________合同。
Signifier quel type de contrat vous détenez
voltijdse
全职
Type de contrat
deeltijdse
兼职
Type de contrat
tijdelijke
定期合同
Type de contrat
permanente
永久合同
Type de contrat
seizoensgebonden
季节性合同
Type de contrat
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
我什么时候能拿到我的工资?
Demander à quelle date la paie est versée
Ik zou graag _________ aanvragen.
我想要_________。
Demander des jours de congés
moederschapsverlof
产假
Type de congés
vaderschapsverlof
陪产假
Type de congés
ziekteverlof
病假
Type de congés
vrije dagen
请假
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
我想要了解纳税的相关信息。
Se renseigner sur les impôts
Ik zou graag een loonaangifte doen.
我想要申报我的收入。
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
Wie informeert mij over ______________?
谁会告诉我______________?
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
hoeveel mijn belastingteruggave is
我的税收返还是多少
Possibilité fiscale
of ik meer belastingen schuldig ben
我是否要交更多税
Possibilité fiscale