Tchèque | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Potřebuji pracovní povolení?
Demander si un permis de travail est nécessaire
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Jaká je národní minimální mzda?
Se renseigner sur le salaire minimum
Jestem ___________________ .
Já jsem ___________________ .
Définir votre situation professionnelle
zatrudniony/a
zaměstnaný
Situation professionnelle
bezrobotny/a
nezaměstnaný
Situation professionnelle
przedsiębiorcą
podnikatel
Situation professionnelle
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
osoba samostatně výdělečně činná
Situation professionnelle
praktykantem/praktykantką
stážista
Situation professionnelle
wolontariuszem/wolontariuszką
dobrovolník
Situation professionnelle
doradcą
poradce
Situation professionnelle
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Se renseigner sur le type de contrat
Mam umowę ___________.
Mám ______________ smlouvu.
Signifier quel type de contrat vous détenez
o pracę na pełny etat
na plný úvazek
Type de contrat
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
na poloviční úvazek
Type de contrat
(o pracę) na czas określony
na dobu určitou
Type de contrat
(o pracę) na czas nieokreślony
trvalá pozice
Type de contrat
o pracę sezonową
sezonní práce
Type de contrat
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Kde budu dostávat výplatu?
Demander à quelle date la paie est versée
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Demander des jours de congés
urlop macierzyński
mateřská dovolená
Type de congés
urlop ojcowski
otcovská dovolená
Type de congés
chorobowe
nemocenská
Type de congés
kilka dni urlopu
volný den
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Se renseigner sur les impôts
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
Kto poinformuje mnie ______________?
Kdo mi dá vědět ______________?
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
ile wynosi mój zwrot podatku
výše kolik dostanu zpátky
Possibilité fiscale
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
jestliže musím zaplatit více daní
Possibilité fiscale