Tchèque | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

Får jag lov att arbeta i [land]?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Potřebuji pracovní povolení?
Demander si un permis de travail est nécessaire
Vad är minimilönen?
Jaká je národní minimální mzda?
Se renseigner sur le salaire minimum
Jag är ______________.
Já jsem ___________________ .
Définir votre situation professionnelle
anställd
zaměstnaný
Situation professionnelle
arbetslös
nezaměstnaný
Situation professionnelle
entreprenör
podnikatel
Situation professionnelle
egenföretagare
osoba samostatně výdělečně činná
Situation professionnelle
praktikant
stážista
Situation professionnelle
voluntärarbetare
dobrovolník
Situation professionnelle
konsultant
poradce
Situation professionnelle
Jag vill registrera mig som frilansare.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Se renseigner sur le type de contrat
Jag har ett _________ kontrakt.
Mám ______________ smlouvu.
Signifier quel type de contrat vous détenez
fulltid
na plný úvazek
Type de contrat
deltid
na poloviční úvazek
Type de contrat
visstids
na dobu určitou
Type de contrat
permanent anställd
trvalá pozice
Type de contrat
säsongsanställd
sezonní práce
Type de contrat
När får jag lön?
Kde budu dostávat výplatu?
Demander à quelle date la paie est versée
Jag skulle vilja ha ____.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Demander des jours de congés
mammaledigt
mateřská dovolená
Type de congés
pappaledigt
otcovská dovolená
Type de congés
sjuklön
nemocenská
Type de congés
semester
volný den
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Se renseigner sur les impôts
Jag vill rapportera min inkomst.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
Vem informerar mig om _______?
Kdo mi dá vědět ______________?
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
hur mycket min skatteåterbäring är
výše kolik dostanu zpátky
Possibilité fiscale
huruvida jag ska betala mer skatt
jestliže musím zaplatit více daní
Possibilité fiscale