Chinois | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

Mohu legálně pracovat v [country]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
Potřebuji pracovní povolení?
请问我需要工作许可证吗?
Demander si un permis de travail est nécessaire
Jaká je národní minimální mzda?
全国最低工资是多少?
Se renseigner sur le salaire minimum
Já jsem ___________________ .
我是___________________ 。
Définir votre situation professionnelle
zaměstnaný
雇佣
Situation professionnelle
nezaměstnaný
待业
Situation professionnelle
podnikatel
企业家
Situation professionnelle
osoba samostatně výdělečně činná
自雇者
Situation professionnelle
stážista
实习生
Situation professionnelle
dobrovolník
志愿者
Situation professionnelle
poradce
顾问
Situation professionnelle
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
我想要以自由职业者身份登记。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
你提供哪种类型的工作合同?
Se renseigner sur le type de contrat
Mám ______________ smlouvu.
我有一个______________合同。
Signifier quel type de contrat vous détenez
na plný úvazek
全职
Type de contrat
na poloviční úvazek
兼职
Type de contrat
na dobu určitou
定期合同
Type de contrat
trvalá pozice
永久合同
Type de contrat
sezonní práce
季节性合同
Type de contrat
Kde budu dostávat výplatu?
我什么时候能拿到我的工资?
Demander à quelle date la paie est versée
Rád/a bych žádal/a o _________.
我想要_________。
Demander des jours de congés
mateřská dovolená
产假
Type de congés
otcovská dovolená
陪产假
Type de congés
nemocenská
病假
Type de congés
volný den
请假
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

Rád/a bych vědel/a více o daních.
我想要了解纳税的相关信息。
Se renseigner sur les impôts
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
我想要申报我的收入。
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
Kdo mi dá vědět ______________?
谁会告诉我______________?
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
výše kolik dostanu zpátky
我的税收返还是多少
Possibilité fiscale
jestliže musím zaplatit více daní
我是否要交更多税
Possibilité fiscale