Danois | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

Mohu legálně pracovat v [country]?
Må jeg arbejde i [land]?
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
Potřebuji pracovní povolení?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Demander si un permis de travail est nécessaire
Jaká je národní minimální mzda?
Hvad er landets mindsteløn?
Se renseigner sur le salaire minimum
Já jsem ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Définir votre situation professionnelle
zaměstnaný
ansat
Situation professionnelle
nezaměstnaný
arbejdsløs
Situation professionnelle
podnikatel
iværksætter
Situation professionnelle
osoba samostatně výdělečně činná
selvstændig
Situation professionnelle
stážista
praktikant
Situation professionnelle
dobrovolník
frivillig
Situation professionnelle
poradce
konsulent
Situation professionnelle
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Se renseigner sur le type de contrat
Mám ______________ smlouvu.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Signifier quel type de contrat vous détenez
na plný úvazek
fuldtids-
Type de contrat
na poloviční úvazek
deltids-
Type de contrat
na dobu určitou
tidsbegrænset
Type de contrat
trvalá pozice
tidsubegrænset
Type de contrat
sezonní práce
sæsonbegrænset
Type de contrat
Kde budu dostávat výplatu?
Hvornår får jeg løn?
Demander à quelle date la paie est versée
Rád/a bych žádal/a o _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Demander des jours de congés
mateřská dovolená
barsel
Type de congés
otcovská dovolená
fædreorlov
Type de congés
nemocenská
sygeorlov
Type de congés
volný den
feriedage
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Se renseigner sur les impôts
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
Kdo mi dá vědět ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
výše kolik dostanu zpátky
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Possibilité fiscale
jestliže musím zaplatit více daní
at jeg skylder mere i skat
Possibilité fiscale