Finnois | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

Mohu legálně pracovat v [country]?
Onko minulla lupa työskennellä [maassa]?
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Tarvitsenko sosiaaliturvatunnuksen, ennen kuin aloitan työskentelyn?
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
Potřebuji pracovní povolení?
Tarvitsenko työluvan?
Demander si un permis de travail est nécessaire
Jaká je národní minimální mzda?
Mikä on maan minimipalkka?
Se renseigner sur le salaire minimum
Já jsem ___________________ .
Minä olen ____________.
Définir votre situation professionnelle
zaměstnaný
työllistynyt
Situation professionnelle
nezaměstnaný
työtön
Situation professionnelle
podnikatel
yrittäjä
Situation professionnelle
osoba samostatně výdělečně činná
itsenäinen ammatinharjoittaja
Situation professionnelle
stážista
työharjoittelija
Situation professionnelle
dobrovolník
vapaaehtoistyöntekijä
Situation professionnelle
poradce
konsultti
Situation professionnelle
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Haluaisin rekisteröityä freelanceriksi.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Minkälainen työsopimus on kyseessä?
Se renseigner sur le type de contrat
Mám ______________ smlouvu.
Minulla on ________ sopimus.
Signifier quel type de contrat vous détenez
na plný úvazek
kokopäiväinen
Type de contrat
na poloviční úvazek
osa-aikaiseen ohjelmaan
Type de contrat
na dobu určitou
määräaikainen
Type de contrat
trvalá pozice
vakituinen
Type de contrat
sezonní práce
kausiluonteinen
Type de contrat
Kde budu dostávat výplatu?
Koska minä saan palkkani?
Demander à quelle date la paie est versée
Rád/a bych žádal/a o _________.
Haluaisin saada _______.
Demander des jours de congés
mateřská dovolená
äitiyslomaa
Type de congés
otcovská dovolená
isyyslomaa
Type de congés
nemocenská
sairaslomaa
Type de congés
volný den
lomaa
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Haluaisin saada lisätietoa verotuksesta.
Se renseigner sur les impôts
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Haluaisin ilmoittaa tuloni.
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Haluaisin palkata kirjanpitäjän auttamaan minua veroilmoituksen kanssa.
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Mihin päivään mennessä veroilmoitus tulee olla lähetetty?
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Aiheutuuko siitä sakkoa, jos veroilmoituksen palauttaa myöhässä?
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
Kdo mi dá vědět ______________?
Miten minulle ilmoitetaan, _________?
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
výše kolik dostanu zpátky
kuinka suuri takaisinmaksettava summa on
Possibilité fiscale
jestliže musím zaplatit více daní
jos minun pitää maksaa lisää veroja
Possibilité fiscale