Grec | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

Mohu legálně pracovat v [country]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
Potřebuji pracovní povolení?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Demander si un permis de travail est nécessaire
Jaká je národní minimální mzda?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Se renseigner sur le salaire minimum
Já jsem ___________________ .
Είμαι _________________.
Définir votre situation professionnelle
zaměstnaný
μισθωτός
Situation professionnelle
nezaměstnaný
άνεργος
Situation professionnelle
podnikatel
επιχειρηματίας
Situation professionnelle
osoba samostatně výdělečně činná
αυτοαπασχολούμενος
Situation professionnelle
stážista
ασκούμενος σε πρακτική
Situation professionnelle
dobrovolník
εθελοντής
Situation professionnelle
poradce
σύμβουλος
Situation professionnelle
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Se renseigner sur le type de contrat
Mám ______________ smlouvu.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Signifier quel type de contrat vous détenez
na plný úvazek
πλήρους απασχόλησης
Type de contrat
na poloviční úvazek
μερικής απασχόλησης
Type de contrat
na dobu určitou
ορισμένης διάρκειας
Type de contrat
trvalá pozice
μόνιμο
Type de contrat
sezonní práce
εποχιακός
Type de contrat
Kde budu dostávat výplatu?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Demander à quelle date la paie est versée
Rád/a bych žádal/a o _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Demander des jours de congés
mateřská dovolená
άδεια μητρότητας
Type de congés
otcovská dovolená
άδεια πατρότητας
Type de congés
nemocenská
επίδομα ασθενείας
Type de congés
volný den
μέρες άδεια
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Se renseigner sur les impôts
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
Kdo mi dá vědět ______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
výše kolik dostanu zpátky
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Possibilité fiscale
jestliže musím zaplatit více daní
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Possibilité fiscale