Suédois | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

Mohu legálně pracovat v [country]?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
Potřebuji pracovní povolení?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Demander si un permis de travail est nécessaire
Jaká je národní minimální mzda?
Vad är minimilönen?
Se renseigner sur le salaire minimum
Já jsem ___________________ .
Jag är ______________.
Définir votre situation professionnelle
zaměstnaný
anställd
Situation professionnelle
nezaměstnaný
arbetslös
Situation professionnelle
podnikatel
entreprenör
Situation professionnelle
osoba samostatně výdělečně činná
egenföretagare
Situation professionnelle
stážista
praktikant
Situation professionnelle
dobrovolník
voluntärarbetare
Situation professionnelle
poradce
konsultant
Situation professionnelle
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Jag vill registrera mig som frilansare.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Se renseigner sur le type de contrat
Mám ______________ smlouvu.
Jag har ett _________ kontrakt.
Signifier quel type de contrat vous détenez
na plný úvazek
fulltid
Type de contrat
na poloviční úvazek
deltid
Type de contrat
na dobu určitou
visstids
Type de contrat
trvalá pozice
permanent anställd
Type de contrat
sezonní práce
säsongsanställd
Type de contrat
Kde budu dostávat výplatu?
När får jag lön?
Demander à quelle date la paie est versée
Rád/a bych žádal/a o _________.
Jag skulle vilja ha ____.
Demander des jours de congés
mateřská dovolená
mammaledigt
Type de congés
otcovská dovolená
pappaledigt
Type de congés
nemocenská
sjuklön
Type de congés
volný den
semester
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Se renseigner sur les impôts
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Jag vill rapportera min inkomst.
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
Kdo mi dá vědět ______________?
Vem informerar mig om _______?
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
výše kolik dostanu zpátky
hur mycket min skatteåterbäring är
Possibilité fiscale
jestliže musím zaplatit více daní
huruvida jag ska betala mer skatt
Possibilité fiscale