Thaïlandais | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

Mohu legálně pracovat v [country]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
Potřebuji pracovní povolení?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Demander si un permis de travail est nécessaire
Jaká je národní minimální mzda?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Se renseigner sur le salaire minimum
Já jsem ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Définir votre situation professionnelle
zaměstnaný
ผู้มีงานทำ
Situation professionnelle
nezaměstnaný
ผู้ว่างงาน
Situation professionnelle
podnikatel
ผู้ประกอบการ
Situation professionnelle
osoba samostatně výdělečně činná
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Situation professionnelle
stážista
เด็กฝึกงาน
Situation professionnelle
dobrovolník
อาสาสมัคร
Situation professionnelle
poradce
ที่ปรึกษา
Situation professionnelle
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Se renseigner sur le type de contrat
Mám ______________ smlouvu.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Signifier quel type de contrat vous détenez
na plný úvazek
เต็มเวลา
Type de contrat
na poloviční úvazek
นอกเวลา
Type de contrat
na dobu určitou
มีกำหนดเวลา
Type de contrat
trvalá pozice
พนักงานประจำ
Type de contrat
sezonní práce
ตามช่วงเวลา
Type de contrat
Kde budu dostávat výplatu?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Demander à quelle date la paie est versée
Rád/a bych žádal/a o _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Demander des jours de congés
mateřská dovolená
การลาคลอด
Type de congés
otcovská dovolená
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Type de congés
nemocenská
การลาป่วย
Type de congés
volný den
การหยุดงานเอง
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

Rád/a bych vědel/a více o daních.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Se renseigner sur les impôts
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
Kdo mi dá vědět ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
výše kolik dostanu zpátky
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Possibilité fiscale
jestliže musím zaplatit více daní
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Possibilité fiscale