Polonais | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Demander si un permis de travail est nécessaire
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Se renseigner sur le salaire minimum
ฉันเป็น ___________________
Jestem ___________________ .
Définir votre situation professionnelle
ผู้มีงานทำ
zatrudniony/a
Situation professionnelle
ผู้ว่างงาน
bezrobotny/a
Situation professionnelle
ผู้ประกอบการ
przedsiębiorcą
Situation professionnelle
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Situation professionnelle
เด็กฝึกงาน
praktykantem/praktykantką
Situation professionnelle
อาสาสมัคร
wolontariuszem/wolontariuszką
Situation professionnelle
ที่ปรึกษา
doradcą
Situation professionnelle
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Se renseigner sur le type de contrat
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Mam umowę ___________.
Signifier quel type de contrat vous détenez
เต็มเวลา
o pracę na pełny etat
Type de contrat
นอกเวลา
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Type de contrat
มีกำหนดเวลา
(o pracę) na czas określony
Type de contrat
พนักงานประจำ
(o pracę) na czas nieokreślony
Type de contrat
ตามช่วงเวลา
o pracę sezonową
Type de contrat
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Demander à quelle date la paie est versée
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Demander des jours de congés
การลาคลอด
urlop macierzyński
Type de congés
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
urlop ojcowski
Type de congés
การลาป่วย
chorobowe
Type de congés
การหยุดงานเอง
kilka dni urlopu
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Se renseigner sur les impôts
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Kto poinformuje mnie ______________?
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
ile wynosi mój zwrot podatku
Possibilité fiscale
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Possibilité fiscale