Arabe | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل؟
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
هل أنا بحاجة لإذن للعمل
Demander si un permis de travail est nécessaire
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
ما هو الأجر الأدنى في تلك البلاد؟
Se renseigner sur le salaire minimum
Tôi __________.
أنا________________.
Définir votre situation professionnelle
có việc làm
موظف
Situation professionnelle
Không có việc làm
غير موظف
Situation professionnelle
doanh nhân
رائد أعمال
Situation professionnelle
tự làm chủ
أعمل بمفردي
Situation professionnelle
thực tập sinh
متدرب
Situation professionnelle
tình nguyện viên
متطوع
Situation professionnelle
tư vấn viên
مستشار
Situation professionnelle
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
أود التسجيل كاختصاصي مستقل.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
ما هو نوع عقد العمل لديكم؟
Se renseigner sur le type de contrat
Tôi có hợp đồng _________.
إنني أعمل بموجب عقد____________________.
Signifier quel type de contrat vous détenez
toàn thời gian
دوام كامل
Type de contrat
bán thời gian
دوام جزئي
Type de contrat
hạn định
لمدة محدودة
Type de contrat
lâu dài
دائم
Type de contrat
thời vụ
موسمي
Type de contrat
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
متى سأحصل على شيك الراتب؟
Demander à quelle date la paie est versée
Tôi muốn hỏi về___________.
أرغب في طلب _______________.
Demander des jours de congés
nghỉ sinh đẻ
إجازة امومة
Type de congés
nghỉ làm cha
إجازة أبوة
Type de congés
nghỉ ốm
إجازة مرضية
Type de congés
ngày nghỉ
أيام عطلة
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
أود الحصول على معلومات بخصوص الضرائب.
Se renseigner sur les impôts
Tôi muốn báo cáo thu nhập
أود الإعلام عن مكتسباتي
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات الضرائب
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
متى الموعد النهائي لإرسال عائدات الضرائب؟
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات الضرائب في الوقت المحدد؟
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
من سيعلمني______________________؟
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
كم مبلغ الإعادة
Possibilité fiscale
tôi có nợ tiền thuế hay không
إن كان علي دفع المزيد من الضرائب
Possibilité fiscale