Danois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

I would like to enroll at a university.
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
I want to apply for _____________ course.
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
an undergraduate
bachelor
Formation universitaire
a postgraduate
kandidatstuderende
Formation universitaire
a PhD
ph.d.-studerende
Formation universitaire
a full-time
fuldtids-
Formation universitaire
a part-time
deltids-
Formation universitaire
an online
online
Formation universitaire
I would like to study at your university for ___________.
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
a semester
et semester
Durée du séjour à l'université
an academic year
et studieår
Durée du séjour à l'université
What are the work restrictions for students?
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
What are the entry requirements of the university?
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Nécessaire pour postuler à l'université
Are you going to send me a formal offer?
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Does the university guarantee accommodation as well?
Garanterer universitetet indkvartering?
Demander si l'université fournit le logement
Does the course involve an internship as well?
Indeholder faget også en praktikperiode?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
How can I track the progress of my application?
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
What are the [language] language requirements?
Hvad er sprogkravene?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
What is the ____________ system like?
Hvordan er ____________ systemet?
Se renseigner sur le système
credit
studiepoint
Type de système
marking
bedømmelse
Type de système
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
What is the teaching style like?
Hvordan er undervisningsformen?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Are there _____________ ?
Er der _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
lectures
forelæsninger
Type d'enseignement
seminars
seminarer
Type d'enseignement
tutorials
undervisning
Type d'enseignement
conferences
konferencer
Type d'enseignement
What courses are offered by summer schools?
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
When are the exams held?
Hvornår afholdes eksaminerne?
Demander la date des examens
Where can I find information about all the courses available?
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Is there a university sports center?
Er der en sportshal på universitetet?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
How can I join student societies?
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Demander comment intégrer une association étudiante
What are the estimated living costs in [city]?
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

What languages can I study at your school?
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Demander quelles langues sont enseignées
Is there a placement test to assess my level?
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Do you have a detailed description of the course?
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
What is the maximum number of students in a class?
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
What facilities are there in your school?
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Do you also arrange excursions?
Arrangerer I også ekskursioner?
Demander si l'école organise des excursions
What programs do you offer?
Hvilke programmer tilbydes her?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

I am here to inquire about funding opportunities.
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Which bodies can fund my studies?
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
I need financial help for ____________.
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
tuition fees
studiegebyrer
Objet de l'aide financière
my living expenses
leveomkostninger
Objet de l'aide financière
childcare
børnepasning
Objet de l'aide financière
What kinds of scholarships are available?
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

I would like to validate my degree certificate in [country].
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Where can I get a certificate of equivalency?
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence