Polonais | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

I would like to enroll at a university.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
I want to apply for _____________ course.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
an undergraduate
studia licencjackie
Formation universitaire
a postgraduate
studia magisterskie
Formation universitaire
a PhD
studia doktoranckie
Formation universitaire
a full-time
studia dzienne
Formation universitaire
a part-time
studia zaoczne
Formation universitaire
an online
studia przez internet
Formation universitaire
I would like to study at your university for ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
a semester
(jeden) semestr
Durée du séjour à l'université
an academic year
cały rok akademicki
Durée du séjour à l'université
What are the work restrictions for students?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
What are the entry requirements of the university?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Nécessaire pour postuler à l'université
Are you going to send me a formal offer?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Does the university guarantee accommodation as well?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Demander si l'université fournit le logement
Does the course involve an internship as well?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
How can I track the progress of my application?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
What are the [language] language requirements?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
What is the ____________ system like?
Jak działa system ______ ?
Se renseigner sur le système
credit
punktowy
Type de système
marking
oceniania
Type de système
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
What is the teaching style like?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Are there _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
lectures
wykłady
Type d'enseignement
seminars
ćwiczenia/seminaria
Type d'enseignement
tutorials
konsultacje
Type d'enseignement
conferences
konferencje
Type d'enseignement
What courses are offered by summer schools?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
When are the exams held?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Demander la date des examens
Where can I find information about all the courses available?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Is there a university sports center?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
How can I join student societies?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Demander comment intégrer une association étudiante
What are the estimated living costs in [city]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

What languages can I study at your school?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Demander quelles langues sont enseignées
Is there a placement test to assess my level?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Do you have a detailed description of the course?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
What is the maximum number of students in a class?
Jak liczne są grupy?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
What facilities are there in your school?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Do you also arrange excursions?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Demander si l'école organise des excursions
What programs do you offer?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

I am here to inquire about funding opportunities.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Which bodies can fund my studies?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
I need financial help for ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
tuition fees
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Objet de l'aide financière
my living expenses
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Objet de l'aide financière
childcare
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Objet de l'aide financière
What kinds of scholarships are available?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Where can I get a certificate of equivalency?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence