Tchèque | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

I would like to enroll at a university.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
I want to apply for _____________ course.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
an undergraduate
bakalářské studium
Formation universitaire
a postgraduate
postgraduální studium
Formation universitaire
a PhD
doktorské studium
Formation universitaire
a full-time
prezenční studium
Formation universitaire
a part-time
kombinované studium
Formation universitaire
an online
online
Formation universitaire
I would like to study at your university for ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
a semester
(jeden) semestr
Durée du séjour à l'université
an academic year
celý akademický rok
Durée du séjour à l'université
What are the work restrictions for students?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
What are the entry requirements of the university?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Nécessaire pour postuler à l'université
Are you going to send me a formal offer?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Does the university guarantee accommodation as well?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Demander si l'université fournit le logement
Does the course involve an internship as well?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Musím jako výměnný student platit školné?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
How can I track the progress of my application?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
What are the [language] language requirements?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
What is the ____________ system like?
Jaký je ____________ systém?
Se renseigner sur le système
credit
kredity
Type de système
marking
známkování
Type de système
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
What is the teaching style like?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Are there _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
lectures
přednášky
Type d'enseignement
seminars
semináře
Type d'enseignement
tutorials
konsultace
Type d'enseignement
conferences
konference
Type d'enseignement
What courses are offered by summer schools?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
When are the exams held?
Kdy jsou zkoušky?
Demander la date des examens
Where can I find information about all the courses available?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Is there a university sports center?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
How can I join student societies?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Demander comment intégrer une association étudiante
What are the estimated living costs in [city]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

What languages can I study at your school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Demander quelles langues sont enseignées
Is there a placement test to assess my level?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Do you have a detailed description of the course?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
What is the maximum number of students in a class?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
What facilities are there in your school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Do you also arrange excursions?
Pořádáte exkurze?
Demander si l'école organise des excursions
What programs do you offer?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

I am here to inquire about funding opportunities.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Which bodies can fund my studies?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
I need financial help for ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
tuition fees
školné
Objet de l'aide financière
my living expenses
životní náklady
Objet de l'aide financière
childcare
péče o dítě
Objet de l'aide financière
What kinds of scholarships are available?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Where can I get a certificate of equivalency?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence