Polonais | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

我想要进入大学学习。
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
我想要申请______________课程。
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
本科生
studia licencjackie
Formation universitaire
研究生
studia magisterskie
Formation universitaire
博士生
studia doktoranckie
Formation universitaire
全日制
studia dzienne
Formation universitaire
非全日
studia zaoczne
Formation universitaire
网上课程
studia przez internet
Formation universitaire
我想要在这所大学学习___________。
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
一学期
(jeden) semestr
Durée du séjour à l'université
一学年
cały rok akademicki
Durée du séjour à l'université
请问学生工作有什么限制?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
我需要提供材料原件还是复印件?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
请问该所大学的入学要求是什么?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Nécessaire pour postuler à l'université
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Demander si vous recevrez une offre officielle
请问大学能保证我的住宿吗?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Demander si l'université fournit le logement
课程内容涵盖实习吗?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
我如何才能查看我的申请进程呢?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
对【语言】的要求是什么?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Jak działa system ______ ?
Se renseigner sur le système
学分制
punktowy
Type de système
打分制
oceniania
Type de système
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
这里的教学风格是什么样的?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
这里有_____________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
讲座
wykłady
Type d'enseignement
研讨会
ćwiczenia/seminaria
Type d'enseignement
个别辅导
konsultacje
Type d'enseignement
会议
konferencje
Type d'enseignement
暑期学校提供哪些课程呢?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
考试何时举行?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Demander la date des examens
我在哪里能找到所有的课程信息?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
大学里有体育馆吗?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
我如何加入学生组织?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Demander comment intégrer une association étudiante
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

我在这里可以学习什么语言?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Demander quelles langues sont enseignées
有没有水平测试来评估我的水平?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
您有课程的详细介绍吗?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
一个班级里最多有多少个学生?
Jak liczne są grupy?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
贵校都有哪些设施?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
请问你们安排郊游吗?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Demander si l'école organise des excursions
你们提供哪些项目呢?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

我想了解关于助学金的信息。
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
有哪些组织可以资助我的学习?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
我需要 ____________的财政补贴。
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
学费
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Objet de l'aide financière
生活费用
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Objet de l'aide financière
儿童托管
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Objet de l'aide financière
请问有哪些奖学金?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence