Tchèque | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

我想要进入大学学习。
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
我想要申请______________课程。
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
本科生
bakalářské studium
Formation universitaire
研究生
postgraduální studium
Formation universitaire
博士生
doktorské studium
Formation universitaire
全日制
prezenční studium
Formation universitaire
非全日
kombinované studium
Formation universitaire
网上课程
online
Formation universitaire
我想要在这所大学学习___________。
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
一学期
(jeden) semestr
Durée du séjour à l'université
一学年
celý akademický rok
Durée du séjour à l'université
请问学生工作有什么限制?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
我需要提供材料原件还是复印件?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
请问该所大学的入学要求是什么?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Nécessaire pour postuler à l'université
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Demander si vous recevrez une offre officielle
请问大学能保证我的住宿吗?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Demander si l'université fournit le logement
课程内容涵盖实习吗?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Musím jako výměnný student platit školné?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
我如何才能查看我的申请进程呢?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
对【语言】的要求是什么?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Jaký je ____________ systém?
Se renseigner sur le système
学分制
kredity
Type de système
打分制
známkování
Type de système
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
这里的教学风格是什么样的?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
这里有_____________?
Jsou tam _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
讲座
přednášky
Type d'enseignement
研讨会
semináře
Type d'enseignement
个别辅导
konsultace
Type d'enseignement
会议
konference
Type d'enseignement
暑期学校提供哪些课程呢?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
考试何时举行?
Kdy jsou zkoušky?
Demander la date des examens
我在哪里能找到所有的课程信息?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
大学里有体育馆吗?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
我如何加入学生组织?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Demander comment intégrer une association étudiante
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

我在这里可以学习什么语言?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Demander quelles langues sont enseignées
有没有水平测试来评估我的水平?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
您有课程的详细介绍吗?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
一个班级里最多有多少个学生?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
贵校都有哪些设施?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
请问你们安排郊游吗?
Pořádáte exkurze?
Demander si l'école organise des excursions
你们提供哪些项目呢?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

我想了解关于助学金的信息。
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
有哪些组织可以资助我的学习?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
我需要 ____________的财政补贴。
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
学费
školné
Objet de l'aide financière
生活费用
životní náklady
Objet de l'aide financière
儿童托管
péče o dítě
Objet de l'aide financière
请问有哪些奖学金?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

我想要在【国家】认证我的学位证书。
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence