Chinois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
我想要进入大学学习。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Jeg vil gerne søge faget _____________.
我想要申请______________课程。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
bachelor
本科生
Formation universitaire
kandidatstuderende
研究生
Formation universitaire
ph.d.-studerende
博士生
Formation universitaire
fuldtids-
全日制
Formation universitaire
deltids-
非全日
Formation universitaire
online
网上课程
Formation universitaire
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Signifier la durée de votre période d'échange
et semester
一学期
Durée du séjour à l'université
et studieår
一学年
Durée du séjour à l'université
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
请问学生工作有什么限制?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
我需要提供材料原件还是复印件?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
请问该所大学的入学要求是什么?
Nécessaire pour postuler à l'université
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Garanterer universitetet indkvartering?
请问大学能保证我的住宿吗?
Demander si l'université fournit le logement
Indeholder faget også en praktikperiode?
课程内容涵盖实习吗?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Hvad er sprogkravene?
对【语言】的要求是什么?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Hvordan er ____________ systemet?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Se renseigner sur le système
studiepoint
学分制
Type de système
bedømmelse
打分制
Type de système
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Hvordan er undervisningsformen?
这里的教学风格是什么样的?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Er der _____________ ?
这里有_____________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
forelæsninger
讲座
Type d'enseignement
seminarer
研讨会
Type d'enseignement
undervisning
个别辅导
Type d'enseignement
konferencer
会议
Type d'enseignement
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
暑期学校提供哪些课程呢?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Hvornår afholdes eksaminerne?
考试何时举行?
Demander la date des examens
Hvor kan jeg finde information om fagene?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Er der en sportshal på universitetet?
大学里有体育馆吗?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
我如何加入学生组织?
Demander comment intégrer une association étudiante
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
我在这里可以学习什么语言?
Demander quelles langues sont enseignées
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
有没有水平测试来评估我的水平?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
您有课程的详细介绍吗?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
一个班级里最多有多少个学生?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
贵校都有哪些设施?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Arrangerer I også ekskursioner?
请问你们安排郊游吗?
Demander si l'école organise des excursions
Hvilke programmer tilbydes her?
你们提供哪些项目呢?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
我想了解关于助学金的信息。
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
有哪些组织可以资助我的学习?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
studiegebyrer
学费
Objet de l'aide financière
leveomkostninger
生活费用
Objet de l'aide financière
børnepasning
儿童托管
Objet de l'aide financière
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
请问有哪些奖学金?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence