Coréen | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
bachelor
Formation universitaire
kandidatstuderende
Formation universitaire
ph.d.-studerende
Formation universitaire
fuldtids-
Formation universitaire
deltids-
Formation universitaire
online
Formation universitaire
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
et semester
Durée du séjour à l'université
et studieår
Durée du séjour à l'université
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Nécessaire pour postuler à l'université
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Garanterer universitetet indkvartering?
Demander si l'université fournit le logement
Indeholder faget også en praktikperiode?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Hvad er sprogkravene?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Hvordan er ____________ systemet?
Se renseigner sur le système
studiepoint
Type de système
bedømmelse
Type de système
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Hvordan er undervisningsformen?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Er der _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
forelæsninger
Type d'enseignement
seminarer
Type d'enseignement
undervisning
Type d'enseignement
konferencer
Type d'enseignement
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Hvornår afholdes eksaminerne?
Demander la date des examens
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Er der en sportshal på universitetet?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Demander comment intégrer une association étudiante
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Demander quelles langues sont enseignées
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Arrangerer I også ekskursioner?
Demander si l'école organise des excursions
Hvilke programmer tilbydes her?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
studiegebyrer
Objet de l'aide financière
leveomkostninger
Objet de l'aide financière
børnepasning
Objet de l'aide financière
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence