Grec | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
bachelor
ένα προπτυχιακό
Formation universitaire
kandidatstuderende
ένα μεταπτυχιακό
Formation universitaire
ph.d.-studerende
ένα διδακτορικό
Formation universitaire
fuldtids-
πλήρους απασχόλησης
Formation universitaire
deltids-
μερικής απασχόλησης
Formation universitaire
online
εξ αποστάσεως
Formation universitaire
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
et semester
ένα εξάμηνο
Durée du séjour à l'université
et studieår
ένα ακαδημαϊκό έτος
Durée du séjour à l'université
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Nécessaire pour postuler à l'université
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Demander si vous recevrez une offre officielle
Garanterer universitetet indkvartering?
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Demander si l'université fournit le logement
Indeholder faget også en praktikperiode?
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Hvad er sprogkravene?
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Hvordan er ____________ systemet?
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Se renseigner sur le système
studiepoint
πόντων
Type de système
bedømmelse
βαθμολόγησης
Type de système
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Hvordan er undervisningsformen?
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Er der _____________ ?
Υπάρχουν _____________ ;
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
forelæsninger
διαλέξεις
Type d'enseignement
seminarer
σεμινάρια
Type d'enseignement
undervisning
προγράμματα εκμάθησης
Type d'enseignement
konferencer
συνέδρια
Type d'enseignement
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Hvornår afholdes eksaminerne?
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Demander la date des examens
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Er der en sportshal på universitetet?
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Demander comment intégrer une association étudiante
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Demander quelles langues sont enseignées
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Arrangerer I også ekskursioner?
Οργανώνετε και εκδρομές;
Demander si l'école organise des excursions
Hvilke programmer tilbydes her?
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
studiegebyrer
δίδακτρα
Objet de l'aide financière
leveomkostninger
τα έξοδα διαβίωσής μου
Objet de l'aide financière
børnepasning
τη φροντίδα των παιδιών
Objet de l'aide financière
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Demander où se procurer un certificat d'équivalence