Chinois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
我想要进入大学学习。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Mi volas apliki por_____________.
我想要申请______________课程。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
kurso por studentoj
本科生
Formation universitaire
kurso por postdiplomaj studentoj
研究生
Formation universitaire
kurso por Ph.D.
博士生
Formation universitaire
plentempa kurso
全日制
Formation universitaire
parttempa kurso
非全日
Formation universitaire
enreta kurso
网上课程
Formation universitaire
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Signifier la durée de votre période d'échange
semestro
一学期
Durée du séjour à l'université
akademia jaro
一学年
Durée du séjour à l'université
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
请问学生工作有什么限制?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
我需要提供材料原件还是复印件?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
请问该所大学的入学要求是什么?
Nécessaire pour postuler à l'université
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
请问大学能保证我的住宿吗?
Demander si l'université fournit le logement
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
课程内容涵盖实习吗?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
对【语言】的要求是什么?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Se renseigner sur le système
de kredito
学分制
Type de système
de noto
打分制
Type de système
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Kiom estas la instrua stilo?
这里的教学风格是什么样的?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Ĉu estas ______________?
这里有_____________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
lekcioj
讲座
Type d'enseignement
seminarioj
研讨会
Type d'enseignement
lerniloj
个别辅导
Type d'enseignement
konferencoj
会议
Type d'enseignement
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
暑期学校提供哪些课程呢?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kiam estas la ekzamenoj?
考试何时举行?
Demander la date des examens
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Ĉu estas universitata sportejo?
大学里有体育馆吗?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
我如何加入学生组织?
Demander comment intégrer une association étudiante
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
我在这里可以学习什么语言?
Demander quelles langues sont enseignées
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
有没有水平测试来评估我的水平?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
您有课程的详细介绍吗?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
一个班级里最多有多少个学生?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
贵校都有哪些设施?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
请问你们安排郊游吗?
Demander si l'école organise des excursions
Kio programojn vi proponas?
你们提供哪些项目呢?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
我想了解关于助学金的信息。
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
有哪些组织可以资助我的学习?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Mi bezonas financan helpon por ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
instrudepagoj
学费
Objet de l'aide financière
miaj vivelspezoj
生活费用
Objet de l'aide financière
infanzorgado
儿童托管
Objet de l'aide financière
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
请问有哪些奖学金?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence