Finnois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Mi volas apliki por_____________.
Haluan hakea ________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
kurso por studentoj
kandidaatin ohjelmaan
Formation universitaire
kurso por postdiplomaj studentoj
jatko-opintoihin
Formation universitaire
kurso por Ph.D.
tohtorin ohjelmaan
Formation universitaire
plentempa kurso
täysiaikaiseen ohjelmaan
Formation universitaire
parttempa kurso
osa-aikaiseen ohjelmaan
Formation universitaire
enreta kurso
verkossa käytävään ohjelmaan
Formation universitaire
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Signifier la durée de votre période d'échange
semestro
lukukauden
Durée du séjour à l'université
akademia jaro
lukuvuoden
Durée du séjour à l'université
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Nécessaire pour postuler à l'université
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Demander si l'université fournit le logement
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Se renseigner sur le système
de kredito
opintopiste
Type de système
de noto
arvosana
Type de système
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Kiom estas la instrua stilo?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Ĉu estas ______________?
Onko teillä ________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
lekcioj
luentoja
Type d'enseignement
seminarioj
seminaareja
Type d'enseignement
lerniloj
pienryhmäopetusta
Type d'enseignement
konferencoj
konferensseja
Type d'enseignement
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kiam estas la ekzamenoj?
Koska tentit ovat?
Demander la date des examens
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Ĉu estas universitata sportejo?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Demander comment intégrer une association étudiante
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Demander quelles langues sont enseignées
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Demander si l'école organise des excursions
Kio programojn vi proponas?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
instrudepagoj
lukukausimaksut
Objet de l'aide financière
miaj vivelspezoj
elinkustannukseni
Objet de l'aide financière
infanzorgado
lastenhoito
Objet de l'aide financière
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence