Italien | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Vorrei iscrivermi all'università.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Mi volas apliki por_____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
kurso por studentoj
di laurea triennale
Formation universitaire
kurso por postdiplomaj studentoj
di laurea magistrale
Formation universitaire
kurso por Ph.D.
di dottorato
Formation universitaire
plentempa kurso
a tempo pieno
Formation universitaire
parttempa kurso
part-time
Formation universitaire
enreta kurso
online
Formation universitaire
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Signifier la durée de votre période d'échange
semestro
un semestre
Durée du séjour à l'université
akademia jaro
un anno accademico
Durée du séjour à l'université
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Nécessaire pour postuler à l'université
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Demander si l'université fournit le logement
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Come funziona il sistema di __________?
Se renseigner sur le système
de kredito
crediti
Type de système
de noto
valutazione
Type de système
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Kiom estas la instrua stilo?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Ĉu estas ______________?
Ci sono _______________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
lekcioj
lezioni frontali
Type d'enseignement
seminarioj
seminari
Type d'enseignement
lerniloj
esercitazioni
Type d'enseignement
konferencoj
conferenze
Type d'enseignement
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kiam estas la ekzamenoj?
Quando si svolgono gli esami?
Demander la date des examens
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Ĉu estas universitata sportejo?
C'è un centro sportivo universitario?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Demander comment intégrer une association étudiante
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Demander quelles langues sont enseignées
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Organizzate delle escursioni?
Demander si l'école organise des excursions
Kio programojn vi proponas?
Che programmi offrite?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
instrudepagoj
le tasse universitarie
Objet de l'aide financière
miaj vivelspezoj
le spese di sostentamento
Objet de l'aide financière
infanzorgado
i servizi per l'infanzia
Objet de l'aide financière
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence