Suédois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Mi volas apliki por_____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
kurso por studentoj
kandidatkurs
Formation universitaire
kurso por postdiplomaj studentoj
avancerad kurs
Formation universitaire
kurso por Ph.D.
doktorandkurs
Formation universitaire
plentempa kurso
fulltidskurs
Formation universitaire
parttempa kurso
deltidskurs
Formation universitaire
enreta kurso
onlinekurs
Formation universitaire
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Signifier la durée de votre période d'échange
semestro
en termin
Durée du séjour à l'université
akademia jaro
ett läsår
Durée du séjour à l'université
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Nécessaire pour postuler à l'université
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Garanterar universitetet boende?
Demander si l'université fournit le logement
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Vilka är språkkraven?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Hur fungerar _______ ?
Se renseigner sur le système
de kredito
poängsystemet
Type de système
de noto
betygssättningen
Type de système
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Kiom estas la instrua stilo?
Hur är undervisningen?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Ĉu estas ______________?
Finns det _______?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
lekcioj
föreläsningar
Type d'enseignement
seminarioj
seminarier
Type d'enseignement
lerniloj
handledning
Type d'enseignement
konferencoj
konferenser
Type d'enseignement
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kiam estas la ekzamenoj?
När är tentaperioderna?
Demander la date des examens
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Ĉu estas universitata sportejo?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Demander comment intégrer une association étudiante
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Demander quelles langues sont enseignées
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Arrangerar skolan också utflykter?
Demander si l'école organise des excursions
Kio programojn vi proponas?
Vilka program erbjuds?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
instrudepagoj
skolavgifter
Objet de l'aide financière
miaj vivelspezoj
mina levnadskostnader
Objet de l'aide financière
infanzorgado
barnomsorg
Objet de l'aide financière
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Vilka typer av stipendier finns det?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence