Tchèque | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Mi volas apliki por_____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
kurso por studentoj
bakalářské studium
Formation universitaire
kurso por postdiplomaj studentoj
postgraduální studium
Formation universitaire
kurso por Ph.D.
doktorské studium
Formation universitaire
plentempa kurso
prezenční studium
Formation universitaire
parttempa kurso
kombinované studium
Formation universitaire
enreta kurso
online
Formation universitaire
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
semestro
(jeden) semestr
Durée du séjour à l'université
akademia jaro
celý akademický rok
Durée du séjour à l'université
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Nécessaire pour postuler à l'université
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Demander si l'université fournit le logement
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Musím jako výměnný student platit školné?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Jaký je ____________ systém?
Se renseigner sur le système
de kredito
kredity
Type de système
de noto
známkování
Type de système
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Kiom estas la instrua stilo?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Ĉu estas ______________?
Jsou tam _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
lekcioj
přednášky
Type d'enseignement
seminarioj
semináře
Type d'enseignement
lerniloj
konsultace
Type d'enseignement
konferencoj
konference
Type d'enseignement
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kiam estas la ekzamenoj?
Kdy jsou zkoušky?
Demander la date des examens
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Ĉu estas universitata sportejo?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Demander comment intégrer une association étudiante
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Demander quelles langues sont enseignées
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Pořádáte exkurze?
Demander si l'école organise des excursions
Kio programojn vi proponas?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
instrudepagoj
školné
Objet de l'aide financière
miaj vivelspezoj
životní náklady
Objet de l'aide financière
infanzorgado
péče o dítě
Objet de l'aide financière
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence