Turc | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Mi volas apliki por_____________.
_____________ ders almak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
kurso por studentoj
lisans seviyesinde
Formation universitaire
kurso por postdiplomaj studentoj
lisans üstü seviyesinde
Formation universitaire
kurso por Ph.D.
doktora seviyesinde
Formation universitaire
plentempa kurso
tam zamanlı
Formation universitaire
parttempa kurso
yarı zamanlı
Formation universitaire
enreta kurso
çevrimiçi
Formation universitaire
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Signifier la durée de votre période d'échange
semestro
bir dönem
Durée du séjour à l'université
akademia jaro
bir akademik yıl
Durée du séjour à l'université
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Nécessaire pour postuler à l'université
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Demander si l'université fournit le logement
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Se renseigner sur le système
de kredito
kredi
Type de système
de noto
notlama
Type de système
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Kiom estas la instrua stilo?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Ĉu estas ______________?
_____________ var mı?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
lekcioj
ders
Type d'enseignement
seminarioj
seminer
Type d'enseignement
lerniloj
uygulamalı ders
Type d'enseignement
konferencoj
konferanslar
Type d'enseignement
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kiam estas la ekzamenoj?
Sınavlar ne zaman?
Demander la date des examens
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Ĉu estas universitata sportejo?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Demander comment intégrer une association étudiante
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Demander quelles langues sont enseignées
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Demander si l'école organise des excursions
Kio programojn vi proponas?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Mi bezonas financan helpon por ____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
instrudepagoj
harçlar
Objet de l'aide financière
miaj vivelspezoj
yaşam giderleri
Objet de l'aide financière
infanzorgado
çocuk bakımı
Objet de l'aide financière
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Ne tür burslar mevcut?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence