Chinois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Haluaisin hakea yliopistoon.
我想要进入大学学习。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Haluan hakea ________.
我想要申请______________课程。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
kandidaatin ohjelmaan
本科生
Formation universitaire
jatko-opintoihin
研究生
Formation universitaire
tohtorin ohjelmaan
博士生
Formation universitaire
täysiaikaiseen ohjelmaan
全日制
Formation universitaire
osa-aikaiseen ohjelmaan
非全日
Formation universitaire
verkossa käytävään ohjelmaan
网上课程
Formation universitaire
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
我想要在这所大学学习___________。
Signifier la durée de votre période d'échange
lukukauden
一学期
Durée du séjour à l'université
lukuvuoden
一学年
Durée du séjour à l'université
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
请问学生工作有什么限制?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
我需要提供材料原件还是复印件?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
请问该所大学的入学要求是什么?
Nécessaire pour postuler à l'université
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
请问大学能保证我的住宿吗?
Demander si l'université fournit le logement
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
课程内容涵盖实习吗?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
对【语言】的要求是什么?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Miten _______ -järjestelmä toimii?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Se renseigner sur le système
opintopiste
学分制
Type de système
arvosana
打分制
Type de système
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Minkälainen opetustyyli teillä on?
这里的教学风格是什么样的?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Onko teillä ________?
这里有_____________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
luentoja
讲座
Type d'enseignement
seminaareja
研讨会
Type d'enseignement
pienryhmäopetusta
个别辅导
Type d'enseignement
konferensseja
会议
Type d'enseignement
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
暑期学校提供哪些课程呢?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Koska tentit ovat?
考试何时举行?
Demander la date des examens
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
大学里有体育馆吗?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
我如何加入学生组织?
Demander comment intégrer une association étudiante
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
我在这里可以学习什么语言?
Demander quelles langues sont enseignées
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
有没有水平测试来评估我的水平?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
您有课程的详细介绍吗?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
一个班级里最多有多少个学生?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
贵校都有哪些设施?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Järjestättekö te myös ekskursioita?
请问你们安排郊游吗?
Demander si l'école organise des excursions
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
你们提供哪些项目呢?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
我想了解关于助学金的信息。
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
有哪些组织可以资助我的学习?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
我需要 ____________的财政补贴。
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
lukukausimaksut
学费
Objet de l'aide financière
elinkustannukseni
生活费用
Objet de l'aide financière
lastenhoito
儿童托管
Objet de l'aide financière
Millaisia stipendejä on saatavilla?
请问有哪些奖学金?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence