Anglais | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
I would like to enroll at a university.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
I want to apply for _____________ course.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
ένα προπτυχιακό
an undergraduate
Formation universitaire
ένα μεταπτυχιακό
a postgraduate
Formation universitaire
ένα διδακτορικό
a PhD
Formation universitaire
πλήρους απασχόλησης
a full-time
Formation universitaire
μερικής απασχόλησης
a part-time
Formation universitaire
εξ αποστάσεως
an online
Formation universitaire
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
I would like to study at your university for ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
ένα εξάμηνο
a semester
Durée du séjour à l'université
ένα ακαδημαϊκό έτος
an academic year
Durée du séjour à l'université
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
What are the work restrictions for students?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
What are the entry requirements of the university?
Nécessaire pour postuler à l'université
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Are you going to send me a formal offer?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Does the university guarantee accommodation as well?
Demander si l'université fournit le logement
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Does the course involve an internship as well?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
How can I track the progress of my application?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
What are the [language] language requirements?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Πώς είναι το σύστημα _____________;
What is the ____________ system like?
Se renseigner sur le système
πόντων
credit
Type de système
βαθμολόγησης
marking
Type de système
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
What is the teaching style like?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Υπάρχουν _____________ ;
Are there _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
διαλέξεις
lectures
Type d'enseignement
σεμινάρια
seminars
Type d'enseignement
προγράμματα εκμάθησης
tutorials
Type d'enseignement
συνέδρια
conferences
Type d'enseignement
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
What courses are offered by summer schools?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Πότε είναι οι εξετάσεις;
When are the exams held?
Demander la date des examens
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Where can I find information about all the courses available?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Is there a university sports center?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
How can I join student societies?
Demander comment intégrer une association étudiante
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
What are the estimated living costs in [city]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
What languages can I study at your school?
Demander quelles langues sont enseignées
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Is there a placement test to assess my level?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Do you have a detailed description of the course?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
What is the maximum number of students in a class?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
What facilities are there in your school?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Οργανώνετε και εκδρομές;
Do you also arrange excursions?
Demander si l'école organise des excursions
Τι προγράμματα προσφέρετε;
What programs do you offer?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
I am here to inquire about funding opportunities.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Which bodies can fund my studies?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
I need financial help for ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
δίδακτρα
tuition fees
Objet de l'aide financière
τα έξοδα διαβίωσής μου
my living expenses
Objet de l'aide financière
τη φροντίδα των παιδιών
childcare
Objet de l'aide financière
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
What kinds of scholarships are available?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
I would like to validate my degree certificate in [country].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Where can I get a certificate of equivalency?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence