Espéranto | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Mi volas apliki por_____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
ένα προπτυχιακό
kurso por studentoj
Formation universitaire
ένα μεταπτυχιακό
kurso por postdiplomaj studentoj
Formation universitaire
ένα διδακτορικό
kurso por Ph.D.
Formation universitaire
πλήρους απασχόλησης
plentempa kurso
Formation universitaire
μερικής απασχόλησης
parttempa kurso
Formation universitaire
εξ αποστάσεως
enreta kurso
Formation universitaire
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
ένα εξάμηνο
semestro
Durée du séjour à l'université
ένα ακαδημαϊκό έτος
akademia jaro
Durée du séjour à l'université
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Nécessaire pour postuler à l'université
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Demander si l'université fournit le logement
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Se renseigner sur le système
πόντων
de kredito
Type de système
βαθμολόγησης
de noto
Type de système
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Kiom estas la instrua stilo?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Υπάρχουν _____________ ;
Ĉu estas ______________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
διαλέξεις
lekcioj
Type d'enseignement
σεμινάρια
seminarioj
Type d'enseignement
προγράμματα εκμάθησης
lerniloj
Type d'enseignement
συνέδρια
konferencoj
Type d'enseignement
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Kiam estas la ekzamenoj?
Demander la date des examens
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Ĉu estas universitata sportejo?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Demander comment intégrer une association étudiante
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Demander quelles langues sont enseignées
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Οργανώνετε και εκδρομές;
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Demander si l'école organise des excursions
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Kio programojn vi proponas?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
δίδακτρα
instrudepagoj
Objet de l'aide financière
τα έξοδα διαβίωσής μου
miaj vivelspezoj
Objet de l'aide financière
τη φροντίδα των παιδιών
infanzorgado
Objet de l'aide financière
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence