Hongrois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
ένα προπτυχιακό
alapképzés
Formation universitaire
ένα μεταπτυχιακό
mesterképzés
Formation universitaire
ένα διδακτορικό
PhD
Formation universitaire
πλήρους απασχόλησης
nappali tagozatos
Formation universitaire
μερικής απασχόλησης
részidős
Formation universitaire
εξ αποστάσεως
online
Formation universitaire
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
ένα εξάμηνο
egy szemeszter
Durée du séjour à l'université
ένα ακαδημαϊκό έτος
egy év
Durée du séjour à l'université
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Nécessaire pour postuler à l'université
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Az egyetem biztosít szállást is?
Demander si l'université fournit le logement
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Milyen a ____________ rendszer?
Se renseigner sur le système
πόντων
kredit
Type de système
βαθμολόγησης
osztályzási
Type de système
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Milyen a tanítás stílusa?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Υπάρχουν _____________ ;
Vannak_____________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
διαλέξεις
előadások
Type d'enseignement
σεμινάρια
szemináriumok
Type d'enseignement
προγράμματα εκμάθησης
oktatói órák
Type d'enseignement
συνέδρια
konferenciák
Type d'enseignement
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Mikor vannak a vizsgák?
Demander la date des examens
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Van az egyetemen sportközpont?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Demander comment intégrer une association étudiante
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Demander quelles langues sont enseignées
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Van szintfelmérő teszt?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Οργανώνετε και εκδρομές;
Kirándulásokat is szerveznek?
Demander si l'école organise des excursions
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Milyen programokat nyújtanak?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
δίδακτρα
tandíj
Objet de l'aide financière
τα έξοδα διαβίωσής μου
megélhetési költségek
Objet de l'aide financière
τη φροντίδα των παιδιών
gyermekellátás
Objet de l'aide financière
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence