Suédois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
ένα προπτυχιακό
kandidatkurs
Formation universitaire
ένα μεταπτυχιακό
avancerad kurs
Formation universitaire
ένα διδακτορικό
doktorandkurs
Formation universitaire
πλήρους απασχόλησης
fulltidskurs
Formation universitaire
μερικής απασχόλησης
deltidskurs
Formation universitaire
εξ αποστάσεως
onlinekurs
Formation universitaire
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Signifier la durée de votre période d'échange
ένα εξάμηνο
en termin
Durée du séjour à l'université
ένα ακαδημαϊκό έτος
ett läsår
Durée du séjour à l'université
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Nécessaire pour postuler à l'université
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Garanterar universitetet boende?
Demander si l'université fournit le logement
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Innefattar kursen en praktikperiod?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Vilka är språkkraven?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Hur fungerar _______ ?
Se renseigner sur le système
πόντων
poängsystemet
Type de système
βαθμολόγησης
betygssättningen
Type de système
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Hur är undervisningen?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Υπάρχουν _____________ ;
Finns det _______?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
διαλέξεις
föreläsningar
Type d'enseignement
σεμινάρια
seminarier
Type d'enseignement
προγράμματα εκμάθησης
handledning
Type d'enseignement
συνέδρια
konferenser
Type d'enseignement
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Πότε είναι οι εξετάσεις;
När är tentaperioderna?
Demander la date des examens
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Har universitetet en idrottsanläggning?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Demander comment intégrer une association étudiante
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Demander quelles langues sont enseignées
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Οργανώνετε και εκδρομές;
Arrangerar skolan också utflykter?
Demander si l'école organise des excursions
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Vilka program erbjuds?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
δίδακτρα
skolavgifter
Objet de l'aide financière
τα έξοδα διαβίωσής μου
mina levnadskostnader
Objet de l'aide financière
τη φροντίδα των παιδιών
barnomsorg
Objet de l'aide financière
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Vilka typer av stipendier finns det?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence