Polonais | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Vorrei iscrivermi all'università.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
di laurea triennale
studia licencjackie
Formation universitaire
di laurea magistrale
studia magisterskie
Formation universitaire
di dottorato
studia doktoranckie
Formation universitaire
a tempo pieno
studia dzienne
Formation universitaire
part-time
studia zaoczne
Formation universitaire
online
studia przez internet
Formation universitaire
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
un semestre
(jeden) semestr
Durée du séjour à l'université
un anno accademico
cały rok akademicki
Durée du séjour à l'université
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Nécessaire pour postuler à l'université
Mi invierete una lettera di ammissione?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Demander si vous recevrez une offre officielle
L'università garantisce anche l'alloggio?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Demander si l'université fournit le logement
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Che livello di [lingua] è richiesto?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Come funziona il sistema di __________?
Jak działa system ______ ?
Se renseigner sur le système
crediti
punktowy
Type de système
valutazione
oceniania
Type de système
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Ci sono _______________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
lezioni frontali
wykłady
Type d'enseignement
seminari
ćwiczenia/seminaria
Type d'enseignement
esercitazioni
konsultacje
Type d'enseignement
conferenze
konferencje
Type d'enseignement
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Quando si svolgono gli esami?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Demander la date des examens
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
C'è un centro sportivo universitario?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Demander comment intégrer une association étudiante
Qual è il costo della vita a [città]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Demander quelles langues sont enseignées
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Jak liczne są grupy?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Organizzate delle escursioni?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Demander si l'école organise des excursions
Che programmi offrite?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
le tasse universitarie
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Objet de l'aide financière
le spese di sostentamento
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Objet de l'aide financière
i servizi per l'infanzia
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Objet de l'aide financière
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence