Allemand | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
een bacheloropleiding
Grundkurs
Formation universitaire
een postgraduaat
Aufbaukurs
Formation universitaire
een doctoraat
Doktorandenkurs
Formation universitaire
een voltijdse opleiding
Vollzeitkurs
Formation universitaire
een deeltijdse opleiding
Teilzeitkurs
Formation universitaire
een online cursus
Onlinekurs
Formation universitaire
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Signifier la durée de votre période d'échange
een semester
ein Semester
Durée du séjour à l'université
een academisch jaar
ein Studienjahr
Durée du séjour à l'université
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Nécessaire pour postuler à l'université
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Demander si l'université fournit le logement
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Hoe werkt het ____________ systeem?
Wie funktioniert das__________?
Se renseigner sur le système
creditsysteem
Kreditsystem
Type de système
beoordelingssysteem
Benotungssystem
Type de système
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Zijn er _____________ ?
Gibt es_____________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
lezingen
Vorlesungen
Type d'enseignement
seminars
Seminare
Type d'enseignement
tutorials
Tutorien
Type d'enseignement
conferenties
Konferenzen
Type d'enseignement
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Wanneer worden de examens gehouden?
Wann finden die Prüfungen statt?
Demander la date des examens
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Demander comment intégrer une association étudiante
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Demander quelles langues sont enseignées
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Organiseren jullie ook excursies?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Demander si l'école organise des excursions
Welke programma's bieden jullie aan?
Welche Programme bieten Sie an?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
inschrijvingsgeld
Studiengebühren
Objet de l'aide financière
kosten voor levensonderhoud
Lebenshaltungskosten
Objet de l'aide financière
kinderopvang
Kinderbetreuung
Objet de l'aide financière
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Welche Stipendien gibt es?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence