Finnois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Haluan hakea ________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
een bacheloropleiding
kandidaatin ohjelmaan
Formation universitaire
een postgraduaat
jatko-opintoihin
Formation universitaire
een doctoraat
tohtorin ohjelmaan
Formation universitaire
een voltijdse opleiding
täysiaikaiseen ohjelmaan
Formation universitaire
een deeltijdse opleiding
osa-aikaiseen ohjelmaan
Formation universitaire
een online cursus
verkossa käytävään ohjelmaan
Formation universitaire
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Signifier la durée de votre période d'échange
een semester
lukukauden
Durée du séjour à l'université
een academisch jaar
lukuvuoden
Durée du séjour à l'université
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Nécessaire pour postuler à l'université
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Demander si l'université fournit le logement
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Hoe werkt het ____________ systeem?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Se renseigner sur le système
creditsysteem
opintopiste
Type de système
beoordelingssysteem
arvosana
Type de système
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Zijn er _____________ ?
Onko teillä ________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
lezingen
luentoja
Type d'enseignement
seminars
seminaareja
Type d'enseignement
tutorials
pienryhmäopetusta
Type d'enseignement
conferenties
konferensseja
Type d'enseignement
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Wanneer worden de examens gehouden?
Koska tentit ovat?
Demander la date des examens
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Demander comment intégrer une association étudiante
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Demander quelles langues sont enseignées
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Organiseren jullie ook excursies?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Demander si l'école organise des excursions
Welke programma's bieden jullie aan?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
inschrijvingsgeld
lukukausimaksut
Objet de l'aide financière
kosten voor levensonderhoud
elinkustannukseni
Objet de l'aide financière
kinderopvang
lastenhoito
Objet de l'aide financière
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence