Suédois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
een bacheloropleiding
kandidatkurs
Formation universitaire
een postgraduaat
avancerad kurs
Formation universitaire
een doctoraat
doktorandkurs
Formation universitaire
een voltijdse opleiding
fulltidskurs
Formation universitaire
een deeltijdse opleiding
deltidskurs
Formation universitaire
een online cursus
onlinekurs
Formation universitaire
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Signifier la durée de votre période d'échange
een semester
en termin
Durée du séjour à l'université
een academisch jaar
ett läsår
Durée du séjour à l'université
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Nécessaire pour postuler à l'université
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Garanterar universitetet boende?
Demander si l'université fournit le logement
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Vilka är språkkraven?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Hoe werkt het ____________ systeem?
Hur fungerar _______ ?
Se renseigner sur le système
creditsysteem
poängsystemet
Type de système
beoordelingssysteem
betygssättningen
Type de système
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Hur är undervisningen?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Zijn er _____________ ?
Finns det _______?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
lezingen
föreläsningar
Type d'enseignement
seminars
seminarier
Type d'enseignement
tutorials
handledning
Type d'enseignement
conferenties
konferenser
Type d'enseignement
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Wanneer worden de examens gehouden?
När är tentaperioderna?
Demander la date des examens
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Demander comment intégrer une association étudiante
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Demander quelles langues sont enseignées
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Organiseren jullie ook excursies?
Arrangerar skolan också utflykter?
Demander si l'école organise des excursions
Welke programma's bieden jullie aan?
Vilka program erbjuds?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
inschrijvingsgeld
skolavgifter
Objet de l'aide financière
kosten voor levensonderhoud
mina levnadskostnader
Objet de l'aide financière
kinderopvang
barnomsorg
Objet de l'aide financière
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Vilka typer av stipendier finns det?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence