Turc | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
_____________ ders almak istiyorum.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
een bacheloropleiding
lisans seviyesinde
Formation universitaire
een postgraduaat
lisans üstü seviyesinde
Formation universitaire
een doctoraat
doktora seviyesinde
Formation universitaire
een voltijdse opleiding
tam zamanlı
Formation universitaire
een deeltijdse opleiding
yarı zamanlı
Formation universitaire
een online cursus
çevrimiçi
Formation universitaire
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Signifier la durée de votre période d'échange
een semester
bir dönem
Durée du séjour à l'université
een academisch jaar
bir akademik yıl
Durée du séjour à l'université
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Nécessaire pour postuler à l'université
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Demander si l'université fournit le logement
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Hoe werkt het ____________ systeem?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Se renseigner sur le système
creditsysteem
kredi
Type de système
beoordelingssysteem
notlama
Type de système
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Zijn er _____________ ?
_____________ var mı?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
lezingen
ders
Type d'enseignement
seminars
seminer
Type d'enseignement
tutorials
uygulamalı ders
Type d'enseignement
conferenties
konferanslar
Type d'enseignement
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Wanneer worden de examens gehouden?
Sınavlar ne zaman?
Demander la date des examens
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Demander comment intégrer une association étudiante
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Demander quelles langues sont enseignées
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Organiseren jullie ook excursies?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Demander si l'école organise des excursions
Welke programma's bieden jullie aan?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
inschrijvingsgeld
harçlar
Objet de l'aide financière
kosten voor levensonderhoud
yaşam giderleri
Objet de l'aide financière
kinderopvang
çocuk bakımı
Objet de l'aide financière
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Ne tür burslar mevcut?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence