Allemand | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
studia licencjackie
Grundkurs
Formation universitaire
studia magisterskie
Aufbaukurs
Formation universitaire
studia doktoranckie
Doktorandenkurs
Formation universitaire
studia dzienne
Vollzeitkurs
Formation universitaire
studia zaoczne
Teilzeitkurs
Formation universitaire
studia przez internet
Onlinekurs
Formation universitaire
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Signifier la durée de votre période d'échange
(jeden) semestr
ein Semester
Durée du séjour à l'université
cały rok akademicki
ein Studienjahr
Durée du séjour à l'université
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Nécessaire pour postuler à l'université
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Demander si l'université fournit le logement
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Jak działa system ______ ?
Wie funktioniert das__________?
Se renseigner sur le système
punktowy
Kreditsystem
Type de système
oceniania
Benotungssystem
Type de système
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Gibt es_____________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
wykłady
Vorlesungen
Type d'enseignement
ćwiczenia/seminaria
Seminare
Type d'enseignement
konsultacje
Tutorien
Type d'enseignement
konferencje
Konferenzen
Type d'enseignement
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kiedy odbywają się egzaminy?
Wann finden die Prüfungen statt?
Demander la date des examens
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Demander comment intégrer une association étudiante
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Demander quelles langues sont enseignées
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Jak liczne są grupy?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Demander si l'école organise des excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Welche Programme bieten Sie an?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Studiengebühren
Objet de l'aide financière
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Lebenshaltungskosten
Objet de l'aide financière
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Kinderbetreuung
Objet de l'aide financière
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Welche Stipendien gibt es?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence