Chinois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
我想要进入大学学习。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
我想要申请______________课程。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
studia licencjackie
本科生
Formation universitaire
studia magisterskie
研究生
Formation universitaire
studia doktoranckie
博士生
Formation universitaire
studia dzienne
全日制
Formation universitaire
studia zaoczne
非全日
Formation universitaire
studia przez internet
网上课程
Formation universitaire
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Signifier la durée de votre période d'échange
(jeden) semestr
一学期
Durée du séjour à l'université
cały rok akademicki
一学年
Durée du séjour à l'université
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
请问学生工作有什么限制?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
我需要提供材料原件还是复印件?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
请问该所大学的入学要求是什么?
Nécessaire pour postuler à l'université
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
请问大学能保证我的住宿吗?
Demander si l'université fournit le logement
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
课程内容涵盖实习吗?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
对【语言】的要求是什么?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Jak działa system ______ ?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Se renseigner sur le système
punktowy
学分制
Type de système
oceniania
打分制
Type de système
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
这里的教学风格是什么样的?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
这里有_____________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
wykłady
讲座
Type d'enseignement
ćwiczenia/seminaria
研讨会
Type d'enseignement
konsultacje
个别辅导
Type d'enseignement
konferencje
会议
Type d'enseignement
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
暑期学校提供哪些课程呢?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kiedy odbywają się egzaminy?
考试何时举行?
Demander la date des examens
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
大学里有体育馆吗?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
我如何加入学生组织?
Demander comment intégrer une association étudiante
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
我在这里可以学习什么语言?
Demander quelles langues sont enseignées
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
有没有水平测试来评估我的水平?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
您有课程的详细介绍吗?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Jak liczne są grupy?
一个班级里最多有多少个学生?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
贵校都有哪些设施?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Czy szkoła organizuje wycieczki?
请问你们安排郊游吗?
Demander si l'école organise des excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
你们提供哪些项目呢?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
我想了解关于助学金的信息。
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
有哪些组织可以资助我的学习?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
学费
Objet de l'aide financière
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
生活费用
Objet de l'aide financière
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
儿童托管
Objet de l'aide financière
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
请问有哪些奖学金?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence