Espéranto | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Mi volas apliki por_____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
studia licencjackie
kurso por studentoj
Formation universitaire
studia magisterskie
kurso por postdiplomaj studentoj
Formation universitaire
studia doktoranckie
kurso por Ph.D.
Formation universitaire
studia dzienne
plentempa kurso
Formation universitaire
studia zaoczne
parttempa kurso
Formation universitaire
studia przez internet
enreta kurso
Formation universitaire
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
(jeden) semestr
semestro
Durée du séjour à l'université
cały rok akademicki
akademia jaro
Durée du séjour à l'université
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Nécessaire pour postuler à l'université
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Demander si l'université fournit le logement
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Jak działa system ______ ?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Se renseigner sur le système
punktowy
de kredito
Type de système
oceniania
de noto
Type de système
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Kiom estas la instrua stilo?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Ĉu estas ______________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
wykłady
lekcioj
Type d'enseignement
ćwiczenia/seminaria
seminarioj
Type d'enseignement
konsultacje
lerniloj
Type d'enseignement
konferencje
konferencoj
Type d'enseignement
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kiedy odbywają się egzaminy?
Kiam estas la ekzamenoj?
Demander la date des examens
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Ĉu estas universitata sportejo?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Demander comment intégrer une association étudiante
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Demander quelles langues sont enseignées
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Jak liczne są grupy?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Demander si l'école organise des excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Kio programojn vi proponas?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
instrudepagoj
Objet de l'aide financière
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
miaj vivelspezoj
Objet de l'aide financière
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
infanzorgado
Objet de l'aide financière
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence