Finnois | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Haluan hakea ________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
studia licencjackie
kandidaatin ohjelmaan
Formation universitaire
studia magisterskie
jatko-opintoihin
Formation universitaire
studia doktoranckie
tohtorin ohjelmaan
Formation universitaire
studia dzienne
täysiaikaiseen ohjelmaan
Formation universitaire
studia zaoczne
osa-aikaiseen ohjelmaan
Formation universitaire
studia przez internet
verkossa käytävään ohjelmaan
Formation universitaire
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Signifier la durée de votre période d'échange
(jeden) semestr
lukukauden
Durée du séjour à l'université
cały rok akademicki
lukuvuoden
Durée du séjour à l'université
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Nécessaire pour postuler à l'université
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Demander si l'université fournit le logement
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Jak działa system ______ ?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Se renseigner sur le système
punktowy
opintopiste
Type de système
oceniania
arvosana
Type de système
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Onko teillä ________?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
wykłady
luentoja
Type d'enseignement
ćwiczenia/seminaria
seminaareja
Type d'enseignement
konsultacje
pienryhmäopetusta
Type d'enseignement
konferencje
konferensseja
Type d'enseignement
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Kiedy odbywają się egzaminy?
Koska tentit ovat?
Demander la date des examens
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Demander comment intégrer une association étudiante
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Demander quelles langues sont enseignées
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Jak liczne są grupy?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Demander si l'école organise des excursions
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
lukukausimaksut
Objet de l'aide financière
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
elinkustannukseni
Objet de l'aide financière
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
lastenhoito
Objet de l'aide financière
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence